Błękitna

Bezpieczna, przyjazna, zielona

Jesteśmy fundacją non-profit działającą w oparciu o zasady zrozumiałe, powszechne

i akceptowalne dla wszystkich

Chcemy inicjować i czynnie uczestniczyć w ponadnarodowym konsensusie dotyczącym:

Procesów wychowawczych

Międzynarodowej współpracy chroniącej nas oraz nowe pokolenia

Nowych rozwiązań technologicznych

Nasze uczestnictwo w spotkaniach, kongresach

oraz innych formach aktywności umożliwi interdyscyplinarny wpływ na implementację dodatkowych rozwiązań proekologicznych.


W tym celu prosimy o deklarację współpracy

osoby, organizacje mające wpływ na opinię publiczną, konsumencką realizujące powyższe cele.

Edukacja

Edukacja w szkołach i innych placówkach oświatowych może odbywać się za pomocą zintegrowanej platformy online dedykowanej ochronie naszej planety. Zagadnienia i tematyka będzie ustalana przez uczestników procesu.


Pozyskiwanie

Pozyskiwanie energii z wodoru, farm wiatrowych oraz innych rozwiązań pojawiających się w nowych odkryciach naukowych jest ważną częścią obecnych

i przyszłych inwestycji. Docelowo stanowi źródło taniej energii i konkurencyjnej gospodarki.

Modyfikacja

Modyfikacja schematów myślenia

i funkcjonowania współczesnych społeczeństw jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia pozytywnych rezultatów.


Błękitna

Skontaktuj się z nami

linkedin
Black Instagram Logo
White Facebook Logo Social Media Icon